pokopališče Podkraj ob otvoritvi 1. 7. 1968

1. julija 2018 je minilo natanko 50 let od otvoritve novega pokopališča v Podkraju (na naslovni fotografiji je pogled na novo pokopališče ob otvoritvi). Pogrebna služba kot ena od komunalnih dejavnosti ima svoj začetek sicer v letu 1961. Tega leta so po zakonu o pokopališčih prenehale delovati pokopališke uprave Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki, njihovo delo je bilo preneseno na komunalno podjetje.

Pokopi so se izvajali na pokopališčih v Šoštanju pri sv. Mihaelu (največjem pokopališču v Šaleški dolini), v Škalah, Plešivcu, Šmartnem pri Velenju, Šentilju, Belih Vodah, Zavodnjah in Šmartnem ob Paki.

Velik projekt je za podjetje predstavljala izgradnja pokopališča z mrliško vežico in ostalimi spremljajočimi objekti v Podkraju, ki je postalo skupno pokopališče za Velenje in Šoštanj. Pokopališče v Šmartnem pri Velenju je bilo polno, pokopališče v Družmirju pri Šoštanju pa je bilo potrebno zaradi posledic rudarjenja na tem področju v celoti prekopati in posmrtne ostanke prenesti na novo lokacijo v Podkraj (več kot 1100 grobov). S finančno pomočjo Rudnika lignita Velenje je bilo zgrajeno novo pokopališče v Podkraju, ki je bilo odprto 1. julija 1968.

Pokopalisce Sv Mihaela Druzmirje

Pokopališče ob farni cerkvi sv. Mihaela v Družmirju pri Šoštanju je delilo usodo vasi. Pred pogreznjenjem je bil na stroške Rudnika opravljen prekop pokojnikov iz 1.100 grobov na druga pokopališča. Delo je organizirala in vodila pogrebna služba KOC.

Na spodnji fotografiji je pogled na pokopališče Podkraj danes (iz zgornje strani pokopališča). Na skrajnji levi strani fotografije je v pripravi prostor, s katerim bomo pridobili še 176 novih žarnih grobov.

PokopališčePodkraj