pexels photo 586019

S 1. 7. 2018 so stopile v veljavo nove Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, ki so jih pripravili v poslovni enoti Energetika. Namen nove izdaje tehničnih zahtev je predvsem razširitev nabora primerne opreme za vgradnjo v distribucijski sistem ter posodobitev posameznih izrazov skladno z novo veljavno zakonodajo. Z dnem uveljavitve druge izdaje tehničnih zahtev je prenehala veljati predhodna, prva izdaja tehničnih zahtev. 

Novo izdajo Tehničnih zahtev za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja si lahko preberete na povezavi: 

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Tehnicne_zahteve_distribucijski_sistem_s_toploto.pdf