Gorica iz zraka Nas cas

Mestna občina Velenje je na pobudo stanovalcev naselja Gorica, ki bi želeli svoja motorna kolesa parkirati v garažni hiši Gorica, obstoječim kartam za parkiranje v garažni hiši Gorica dodala še polletno in mesečno parkirno karto za motorna kolesa. Polletna, ki stane 80 evrov, bo veljala šest mesecev od dneva nakupa, mesečna, za 15 evrov, pa za mesec, za katerega bo izdana.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje je 19. junija 2018 sprejel Svet Mestne občine Velenje. 

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896-18-72.

Naslovna fotografija: vir Naš čas