Letno porocilo naslovnica

V mesecu aprilu 2018 so Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, Skupščina Komunalnega podjetja Velenje in Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., obravnavali letno poročilo za leto 2017.

Vsi organi upravljanja in nadzora so poslovanje podjetja v letu 2017 ocenili kot dobro in pozitivno.

Podjetje je v letu 2017 doseglo pozitiven čisti poslovni izid v višini 3.878 evrov. Oskrba uporabnikov je bila v letu 2017 na področju komunalnih dejavnosti zanesljiva in kakovostna. Kljub izpeljanim varčevalnim ukrepom v podjetju, je bil poslovni izid v letu 2017 na energetskih dejavnostih negativen, predvsem zaradi le delne uveljavitve povišanja cene toplotne energije za gospodinjstva, poslovni in ostali odjem. Sicer je višja cena toplotne energije posledica povišanja cene toplote, ki jo zaračunava Termoelektrarna Šoštanj.