Cipresni 3

Na nekaterih odsekih pokopališča Podkraj smo se dlje časa spopadali s težavami zaradi cipres, ki so se preveč zarasle v napisne plošče nagrobnikov. Obstajala je možnost, da napisne plošče nagrobnikov ne bodo zdržale in so že ogrožale varnost, prav tako so bili ponekod napisi na nagrobnikih že slabše vidni. Težave ni bilo možno rešiti zgolj z obrezovanjem, zato smo se v podjetju odločili za temeljit poseg in odstranili vrsto cipres po celotni dolžini posamezne vrste med grobovi.

Izvajalec del je bilo podjetje PUP. V prvi fazi sta bili odstranjeni dve vrsti; takih vrst je na pokopališču sicer še nekaj, vendar se bo odstranjevanje cipres izvajalo postopoma, predvidoma po dve vrsti naenkrat. Vse trenutno odstranjene vrste cipres bodo seveda nadomeščene z zasaditvijo novih cipres.

Veseli pa nas dejstvo, na katero so nas opozorili delavci na pokopališču na podlagi informacij, ki jih prejmejo od obiskovalcev pokopališča, da je namestitev svetlobne signalizacije namesto talne hitrostne ovire neposredno pri mrliških vežicah v veliki meri pripomogla k umiritvi prometa vsaj v času izvajanja pogrebnih slovesnosti.

Cipresni 1

Cipresni 2

Cipresni 4