mkcn Vinska Gora

Izvajalec gradnje male komunalne čistilne naprave Vinska Gora podjetje Nivig, d. o. o., je zaključil s šestmesečnim poskusnim obratovanjem. Opravljene so bile že prve zakonsko predpisane meritve odpadnih vod za male komunalne čistilne naprave, ki jih je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Meritve so pokazale, da čistilna naprava deluje skladno s predpisanimi normativi. 

Z izgradnjo male komunalne čistilne naprave je prebivalcem večjega dela naselja Vinska Gora sedaj omogočena priključitev fekalne kanalizacije na novo malo čistilno napravo, ki je že uspešno opravila prva testiranja. Na čistilno napravo se lahko priključi do 500 oseb. Primopredaja male komunalne čistilne naprave Vinska Gora med izvajalcem gradnje podjetjem Nivig, d. o. o., investitorjem Mestno občino Velenje in upravljavcem Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o., je bila izvedena 13. aprila 2018.