Podganica

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95 z vsemi spremembami) poteka od 9. 4. do 12. 4. 2018 redna deratizacija kanalizacijskega sistema in sistema daljinskega ogrevanja na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj. Postopki bodo izvedeni v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.