20180213 080636

Danes je v prostorih poslovnih enot na Koroški cesti 3a v Velenju potekala predstavitev skupinskega poročila o izvedenih zdravniških pregledih delavcev Komunalnega podjetja Velenje v letu 2017. Poročilo je predstavila gospa Ivana Ramšak Kolar, specialistka medicine dela, prometa in športa.

Na predavanju so bili zaposleni seznanjeni z najpogostejšimi okvarami zdravstvenega stanja, ki so značilne za zaposlene v podjetju, in ukrepi ter predlogi za izboljšanje zdravstvenega stanja. Predavateljica je odgovarjala tudi na vprašanja, ki se delavcem porajajo v zvezi z njihovim zdravstvenim stanjem.

V letu 2017 je bilo preventivno pregledanih 58 delavcev, od tega 15 žensk in 43 moških. Povprečna starost pregledanih je 45,4 let. Iz poročila o zdravniških pregledih oziroma zdravstvenem stanju zaposlenih je razvidno, da so na prvem mestu okvare vida in bolezni oči, na drugem mestu so endokrine, prehranske in presnovne bolezni, na tretjem mestu so simptomi, znaki in nenormalni izvidi, ki sicer še ne pomenijo bolezni, vendar so bili delavci kljub temu individualno obveščeni o ugotovljenih zdravstvenih okvarah in so temu primerno prejeli navodila in priporočila za izboljšanje zdravstvenega stanja. Na četrtem mestu so bolezni obtočil – sem štejejo povišan krvni pritisk, obolenja srca, arterijskega in venoznega ožilja. 60,34 % pregledanih ima ugotovljene lažje okvare zdravja, 3,45 % srednje okvare, 3,45 % pa težje okvare zdravja. Pri 32,76 % je zdravstveno stanje v mejah normale.

V podjetju zaposlene v okviru promocije zdravja nenehno vzpodbujamo in motiviramo za zdrav način življenja, telesne aktivnosti in primerno prehrano. Prav tako priporočamo, da se zaposleni vključijo v zdravstveno vzgojne programe v okviru projekta CINDI.