20171213 131743

V sredo, 13. 12. 2017, je bilo prednovoletno srečanje upokojencev Komunalnega podjetja Velenje. V podjetju je to že dolgoletna tradicija, ki jo ohranjamo in spoštujemo, saj je to hkrati priložnost, da se ponovno srečajo nekdanji sodelavci. Pred srečanjem je bil za upokojence organiziran tudi ogled Poslovne cone Stara vas, sledilo je druženje v Restavraciji Jezero. Po kratkem nagovoru direktorja podjetja in predsednika sindikata se je razvil živahen klepet in razlegel nalezljiv smeh ob obujanju spominov na skupaj preživeto delovno dobo. Veseli smo, da se srečanja vsako leto udeležijo v tako velikem številu in da jim zdravje dobro služi. Naj tako tudi ostane!

 20171213 123650