Garaza2 300x169

Uporabnike garažne hiše Gorica obveščamo, da so  tehnične težave odpravljene in zapornice ponovno delujejo.

Garažna hiša Gorica je zgrajena v treh etažah, in sicer so v zgornji (prva etaža) parkirna mesta  oštevilčena in rezervirana za najemnike stanovanj v Poslovno stanovanjskem objektu Gorica. Ostali uporabniki v tej etaži ne smejo parkirati. Najemniki smejo parkirati samo na parkirnih mestih, ki so rezervirana zanje.

Srednja in spodnja etaža sta namenjeni vsem uporabnikom, ki ne smejo parkirati v zgornji etaži. Tu lahko parkirajo tudi stanovalci, ki bodo namesto prvih abonmajev za parkiranje v modrih conah prevzeli dovolilnice za parkiranje v garažni hiši Gorica.