Parking

Občanke in občani, uporabniki modrih con in garažnih hiš, lahko vso potrebno dokumentacijo glede parkiranja še vedno urejajo na sedežu Mestne občine Velenje (Titov trg 1, kletni prostori, pisarna Modre cone). Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo tudi po telefonu na številki 03 896 18 72.

Na spletni strani  Komunalnega podjetja Velenje, www.kp-velenje.si (Uporabniški center, Vloge in obrazci, Modre cone), so objavljene vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart. Vloge lahko zainteresirani dvignejo tudi v pisarni Modre cone.

Abonmaje za leto 2018 bo možno zamenjati v mesecu januarju (v prvem in drugem tednu januarja za cono A in cono B, v tretjem tednu januarja za cono C in v četrtem tednu januarja za cono D).

Abonmaji in dovolilnice za garažno hišo Gorica, ki se glasijo na registrsko številko avtomobila, bodo veljali do zamenjave oziroma najkasneje do 31. januarja 2018. Tem uporabnikom ni treba pošiljati vlog, saj bodo uslužbenci nove dokumente pripravili na podlagi lanskih podatkov.

Ostale parkirne karte (letne in mesečne) bodo veljale do izteka veljavnosti posamezne karte, zato si nove lahko kupite že od 18. decembra 2017 dalje v pisarni Modre cone.

Naročilnice, ki jih izdajajo podjetja za nakup parkirnih kart, se morajo glasiti na Komunalno podjetje Velenje, ki od 1. januarja 2017 upravlja z modrimi conami.

Povezava do vloge za pridobitev letnih parkirnih abonmajev in parkirnih kart:

https://www.kp-velenje.si/images/Obrazci/Vloga_za_izdajo_dovolilnice_GH_Gorica_2018.pdf

PDF IKONA Karta - Modre cone parkomati