Fakulteta za strojnistvo

Danes, 8. 12. 2017, so Komunalno podjetje Velenje obiskali študentje in profesorji Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Sprejeli so jih predstavniki poslovne enote Energetika, ki so jim najprej podali nekaj osnovnih informacij o vročevodnem sistemu, črpališčih in toplotnih postajah. Študente smo seznanili, na kakšen način v podjetju s tehničnimi in ekonomskimi ukrepi dosegamo zanesljivo in varno obratovanje ter učinkovito energetsko oskrbo.

Sledil je ogled dispečerskega centra in centralne energetske postaje (CEP), nazivne toplotne moči 70 MW, in črpališč Podkraj-Gorica in Šalek-Selo, nazivne moči 110 MW. Študentje so spoznali še tehnični vidik obratovanja ter prenos in odjem toplotne energije. Predstavili smo še možnost uporabe vročevodnega omrežja za hlajenje s pomočjo absorpcijskih hladilnih naprav. Odgovorili smo tudi na mnoga njihova vprašanja, ki so bila zaradi poznavanja stroke povsem na mestu.