Clanek Sistemska kontrola

V četrtek, 30. 11. 2017, so delavci Komunalnega podjetja Velenje ob redni kontroli distribucijskega sistema zemeljskega plina zaznali večje uhajanje plina. Lokacija uhajanja ZP je v bližini trase omrežja distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki je bilo na tem odseku v letošnjem letu sanirano, prav tako so bili izvedeni vsi tehnični ukrepi za preprečitev uhajanja zemeljskega plina iz omrežja. Odsek omrežja je namreč že nekaj časa zaprt, izvaja se tudi redna kontrola tlakov na tem odseku omrežja.

Ob pozivu pristojnim službam je bila izvedena meritev koncentracije plina na samem mestu uhajanja. Ker ni bilo mogoče jasno določiti izvora plina, je CORS aktiviral posebno enoto Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (MEEL) z namenom ugotovitve izvora plina. V večernih urah je bil tako opravljen ogled na terenu, na katerem so prisostvovale vse pristojne službe.

Dokončni rezultati analiz, ki so nam bili posredovani v petek, 1. 12. 2017, v popoldanskih urah, izključujejo možnost, da plin uhaja iz omrežja distribucijskega sistema zemeljskega plina na tem področju.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., po navodilih MEEL, kljub temu izvaja vse potrebne preventivne ukrepe. V dogovoru z vsemi pristojnimi službami in lastnikom omrežja, Občino Šoštanj, pa se bodo do nadaljnjega izvajale tudi redne kontrole puščanja v neposredni okolici lokacije.