Izvedba del 3C

Okvara na 3C distribucijskem sistemu, med jaškoma 6966 in 6808, je povzročila motnje v delovanju sistema, saj se je izgubljala sistemska voda, ogroženo pa je bilo tudi samo delovanje 3C sistema. Takoj po odkritju te okvare je moral distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

Sama izvedba del je bila pogojena s predhodno pripravo gradbišča, nakupom cevi ustrezne dimenzije in debeline, izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ter pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste LZ 452091. Mestna občina Velenje je dovoljenje za zaporo ceste izdala za termin od 27. 11. do 2. 12. 2017.

Komunalno podjetje Velenje je v torek, 28. 11. 2017, med 8. in 17. uro uspešno izvedlo izredna nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema. V tem času smo izvedli prevezave in zaustavitev dela 3C distribucijskega sistema, izpraznili cevovode, ki so bili v okvari, jih odstranili in namestili 3 x 12 metrov novih cevi, dimenzij DN 300, DN 250 in DN 125, 9 drsnih podpor ter 3 prečne nosilne profile. Po končani zamenjavi cevi je bilo treba napolniti prazen odsek omrežja, preveriti tesnost in ponovno vzpostaviti prvotno stanje povezav na 3C distribucijskem sistemu ter zagotoviti normalno obratovanje vseh priključenih toplotnih postaj na tem sistemu.

Odjemalcem toplote na območju Koroške, Šercerjeve, Stanetove, Čopove, Levstikove, Jerihove, Erjavčeve ceste in Ceste pod parkom, ki so imeli zaradi izrednih nepredvidenih del prekinjeno dobavo toplote, se najlepše zahvaljujemo za izkazano razumevanje in potrpežljivost.

Izvedba del 3C