jasek ciscenje kanalov

Služba varnosti in zdravja pri delu (VZPD) v Komunalnem podjetju Velenje skrbi za ustrezno varovanje in primerne delovne pogoje delavcev pri izvajanju del. Vsak delodajalec namreč mora svojim delavcem zagotoviti zdravo in varno delovno okolje.

Naloga službe VZPD je tudi priprava strokovnih mnenj, analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja varnosti in zdravja pri delu ter sprejemanje ukrepov za izboljšanje varnosti in spodbujanje zdravega načina življenja zaposlenih.

Včeraj je bil na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju opravljen ogled jaška, preko katerega delavci čistijo dovodne kanale odpadnih voda. Ugotovljeno je bilo, da približno 8 metrov globok jašek ni ustrezno zavarovan in tako za delavce predstavlja tveganje padca v globino. Po ogledu so bili takoj sprejeti ukrepi za zagotavljanje ustreznih varnostnih pogojev pri delu (nabava montažne ograje in novih varnostnih pasov za delo na višini in globini). Do izvedbe sprejetih varnostnih ukrepov se zaradi prevelikega tveganja, ki ga zaposlenim predstavlja izvajanje tovrstnih del, teh del ne sme izvajati.