20171009 120632

Velenje, 9. oktobra 2017

Danes je v prostorih Restavracije Jezero potekala novinarska konferenca ob odprtju razširjene Poslovne cone Stara vas. Na novinarski konferenci so sodelovali župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, vodja Urada za komunalne dejavnosti Anton Brodnik, vodja projekta »Razširitev Poslovne cone Stara vas« Gašper Koprivnikar, direktor projektov pri podjetju Rudis, d. o. o., Dejan Baš in vodja projekta s strani podjetja Rudis Uroš Jazbec.

Po novinarski konferenci je podžupan Mestne občine Velenje Srečko Korošec tudi uradno odprl razširjeno Poslovno cono Stara Vas. Razširjena Poslovna cona Stara vas meri 23.000 m2, od tega komunalno-cestna infrastruktura predstavlja 13.283 m2, urejeno zemljišče, primerno za umestitev novih objektov, namenjenih malim in srednjim podjetjem, pa 9.476 m2. Vrednost investicije za izgradnjo je znašala cca 2.100.000 evrov brez DDV, sofinanciranje s strani EU je znašalo 979.564 evrov.

Komunalno podjetje Velenje (KPV) je za Mestno občino Velenje izdelalo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) ter pridobilo gradbeno dovoljenje za razširitev Poslovne cone Stara Vas. Izvedena infrastruktura v okviru projekta je zajemala cestno infrastrukturo, parkirišča, vodovode, toplotno postajo, kanalizacijo odpadnih padavinskih in komunalnih vod, obojestranska pločnika za pešce in kolesarski stezi ob cesti, javno razsvetljavo, vročevodno, toplovodno in plinovodno omrežje ter elektro in telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo. Prav tako je KPV opravljalo koordinacijo pri izvajanju projekta in strokovni nadzor nad gradnjo. 

Zbrane na otvoritvi je nagovoril podžupan MOV Srečko Korošec.

Zbrane na otvoritvi je nagovoril podžupan MOV Srečko Korošec

Z zasaditvijo drevesa so uradno otvorili Poslovno cono Stara vas podžupan Srečko Korošec, požupanja Breda Kolar in direktor podjetja Eurograf Dušan Donko.

 20171009 120914