vrocevod odsek 5

Komunalno podjetje Velenje je po pooblastilu Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj izvajalo strokovni nadzor in inženiring pri izvedbi investicije "Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem vročevodu TEŠ-CEP, odsek 5" v dolžini 433 metrov. Izvajalec PRO AVTO NOVAK, d. o. o., je z deli zaključil in izpolnil vse svoje pogodbe obveznosti. Vrednost izvedenih del je znašala 86.508,54 EUR brez DDV.