Clanek Sistemska kontrola

Komunalno podjetje Velenje, izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, bo predvidoma do konca meseca septembra izvajalo zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Sistemska kontrola med drugim zajema tudi kontrolo trase plinovodov, in sicer glavnih plinovodov, ki se vrši s posebnim vozilom, ter kontrolo priključnih vodov in hišnih priključkov do tipskih plinskih omaric na objektih, ki se vrši ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

Pregled omrežja bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi, d. o. o.

Ker poteka večina trase plinovodnega omrežja v Šaleški dolini po travnikih, gozdovih, vrtovih itd., torej po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih. Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Če želite več informacij o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki 03 896-12-66.

Foto: splet