Hidrant e komunala

Pred dobrim mesecem ste bili uporabniki seznanjeni s tem, da so hidranti del hidrantnega omrežja, ki v osnovi služi zagotavljanju požarne varnosti in da se sme voda iz hidranta uporabiti brez soglasja izvajalca gospodarske javne službe (GJS) le za gašenje požarov ter za izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči oz. zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih elementarnih nesrečah, medtem ko je za odjem, ki je sekundarnega pomena, potrebno predhodno soglasje izvajalca GJS kot tudi sklenjena pogodba, ki določa pogoje odvzema in pogoje plačila stroškov porabljene vode.

V mesecu juniju je neevidentiran odvzem vode že večkrat povzročil moteno oskrbo s pitno vodo, samo v preteklem tednu so bile zaradi tega težave na območju Metleč v Občini Šoštanj, znotraj Mestne občine Velenje pa v Arnačah in Škalah.

Zaradi nastalih težav, povezanih z neopravičenim odpiranjem hidrantov, Komunalno podjetje Velenje še enkrat poziva vse uporabnike, da se takih dejanj vzdržite in ne povzročate težav pri procesu oskrbe s pitno vodo!

Zaradi posledic, ki jih lahko povzročijo zgoraj navedena dejanja, je skladno s kazenskimi določbami občinskega odloka o oskrbi s pitno vodo določena globa za tovrstni prekršek, ki za pravne osebe znaša 1.500 EUR, za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, 1.300 EUR, ter za posamezne uporabnike 400 EUR.

Prav tako bo vsak posameznik, ki bo s svojim nepremišljenim početjem povzročil moteno oskrbo s pitno vodo za druge uporabnike, dolžan plačati tako količino porabljene vode kot stroške nujne intervencije s strani upravljavca javnega vodovoda!