Inspekcijski nadzor NPPV 14.6.2017

Včeraj je bil s strani Inšpektorata RS za delo opravljen izredni inšpekcijski nadzor na področju varnosti in zdravja pri delu na podlagi 15. člena Zakona o inšpekciji dela, ki je potekal na napravi za pripravo pitne vode na Grmovem vrhu. Inšpektorja, ki sta opravljala nadzor, sta bila navdušena nad tehnologijo in urejenostjo našega objekta.

S strani KPV so pri pregledu sodelovali: Anita Lemež Kljajič, Nataša Uranjek, Dušan Travnšek in Mišo Štramcar. Po pregledu je bilo podano mnenje, da imamo sistem zelo dobro urejen in da smo primer dobre delovne prakse.

Ugotovljenih ni bilo večjih odstopanj, podan pa je bil predlog, da na podlagi prenove dokumentacije, za katero je zadolžen naš dobavitelj klora, naknadno pristopimo k uskladitvi zahtev z novimi določbami v varnostnem listu.