24 vodovodno omrezje

Samo še nekaj dni nas loči od dneva odprtih vrat Eu projekt, moj projekt, ki bo v petek, 9. junija 2017, od 9. do 13. ure na promenadi v Velenju (med stavbo Farmina in ZD Velenje), od 10. do 12. ure pred vrtcem v Šoštanju in od 11. do 13. ure pred OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki.

Kohezijski projekt »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je bil na podlagi glasovanja, ki ga je v sklopu kampanje EU projekt, moj projekt organizirala Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, že drugo leto zapored izbran za najboljši projekt v savinjski statistični regiji.

Operacija »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« je namenjena učinkoviti oskrbi prebivalstva s kakovostno pitno vodo na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Izvedba operacije je potekala v obdobju 2011-2015 in je vključevala:

  • izgradnjo dveh novih naprav za pripravo pitne vode,
  • obnovo in rekonstrukcijo obstoječe naprave za pripravo pitne vode Grmov vrh,
  • izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja,
  • izvedbo sistema za daljinski nadzor s hidravlično analizo.

Prijazno vabljeni na prizorišča ob dnevu odprtih vrat! Obeta se zanimiv in pester program. 

EU projekt moj projekt 2017