Star rezervoar na Jerihovi

Konec meseca januarja in v začetku februarja je Komunalnega podjetje Velenje na zahtevo MOV ter lastnice zemljišča porušilo in odstranilo opuščen star vodni rezervoar nad Jerihovo cesto v Velenju. Zaradi njegove odmaknjene in očem skrite lege je bil namreč v preteklosti večkrat tarča vandalizma in hkrati priljubljeno zbirališče posameznikov, ki so večkrat poskušali nasilno vstopiti v sicer zaprti objekt.

Gre za rezervoar, ki je bil del prvega javnega vodovodnega sistema v mestu Velenje. Zgrajen je bil leta 1951 in je akumuliral vodo iz črpališča tako imenovanega triadnega vodnega vira z zmogljivostjo 30 l/s. Ta vodovodni sistem je zgradil takratni Rudnik lignita Velenje in se je uporabljal do leta 1963, ko je bil zgrajen transportni vodovod iz Hude luknje ter nov vodohran (1500 m3) na Konovem.

Objekt smo porušili in zemljišče povrnili v prvotno stanje. Za spomin na prvi vodohran javnega vodovodnega sistema mesta Velenje pa smo ohranili sklepni kamen vhodnega portala z znakom RLV ter letnico 1951 za potrebe nastajajočega tehničnega muzeja.

Rusenje rezervoarja