16 KPV fotografije FB
Ob nakupu novih gospodinjskih aparatov (pomivalnih strojev, pralnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov) naši uporabniki pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v našem vodovodnem sistemu. Kaj sploh je trdota vode in kakšne so njene vrednosti? 
Voda v našem vodovodnem omrežju ima trdoto večinoma med 8 in 15 °dH (nemških stopinj) in spada tako med srednje trde vode. Se pa trdota vode nekoliko razlikuje po posameznih območjih znotraj Šaleške doline, kar je razvidno iz spodnje tabele.
 
Celokupna trdota je vsota vseh kalcijevih in magnezijev ionov, ki jih voda raztaplja pri pretakanju skozi različne zemeljske plasti. Na splošno velja, da so vode, ki tečejo skozi apnenčaste in dobro topne kamnine bolj trde od površinskih voda. V vodi raztopljene mineralne snovi obogatijo okus pitne vode in ne predstavljajo tveganja za zdravje uporabnikov. 
 
Lestvica trdote vode:
Lestvica trdote vode
 
Uporabnike pitne vode v Šaleški dolini oskrbujemo iz 6 oskrbovalnih območij, ki se napajajo iz različnih vodnih virov. Trdota vode iz teh virov je srednje trda, vrednosti za posamezne krajevne in vaške skupnosti pa so razvidne iz priložene tabele. Uporabniki najpogosteje potrebujete vrednosti trdote vode zaradi nastavitev pomivalnih strojev, zato rezultate podajamo v nemških in francoskih trdotnih stopinjah ter v mmol CaCO3/l.
Trdota pitne vode po oskrbovalnih območjih