Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se novembra najceneje ogrevamo v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer za megavatno uro občani plačujejo kar 251,73 evra, torej več kot trikrat več.

Tabela povprecna maloprodajna cena

Po statistiki pa je v Velenju poraba toplote v povprečju 2-krat večja v primerjavi z ostalimi mesti!

Možni načini za energijske prihranke:

  • celovita energetska sanacija objekta in hidravlično uravnoteženje objekta,
  • vgradnja termostatskih ventilov na vseh grelnih telesih v stanovanju,
  • prezračevanje stanovanja za največ 5 minut in potem zaprtje oken,
  • zapiranje radiatorjev ni racionalno, ampak naj bodo priprti na nekem konstantnem nivoju,
  • z upravniki izvajalce meritev pozivamo, da zagotovijo pravilen in optimalen način delitev stroška toplote.

Poraba toplotne energije v večstanovanjski stavbi je po energetski sanaciji lahko manjša tudi od 25 do 30 %. Za ilustracijo primerjajmo porabo toplotne energije na dveh večstanovanjskih objektih v Velenju:

Cankarjeva ulica 1 (objekt, kjer sanacija še ni bila izvedena) in

Cankarjeva 1

Cankarjeva ulica 2 (izoliran objekt).

Cankarjeva 2

Tabela

Primerjava razkrije, da je imel izoliran večstanovanjski objekt na Cankarjevi ulici 2 v lanskem letu (za leto 2021 je v tabeli vključen podatek za vseh 12 mesecev, izolacija pa je bila že v celoti izvedena) prihranek v višini slabih 45 MWh!

Komunalno podjetje Velenje z daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbuje skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov. Naš cilj pa je, da tudi na področju daljinskega ogrevanja do konca leta 2030 v celoti izstopi iz premoga in preide na zelene vire energije.

Več podatkov in primerjav najdete v dokumentu spodaj.

 

PDF IKONA E-pisarna - Otvoritev