20220804 092128 kopija

Na pokopališču Podkraj smo ob prostoru za raztros pepela postavili štiri dodatna obeležja, na katera se na željo svojcev zapišejo imena pokojnikov. Sicer je možen tudi anonimni raztros pepela. Raztros pepela pokojnikov kot ena izmed možnih oblik zadnjega slovesa je tudi pri nas, podobno kot drugje po Sloveniji, v porastu. Zaradi tega že pripravljamo načrte za izgradnjo novega večjega poslovilnega prostora za raztros v bližnjem gozdičku, kjer bi uredili urejeno nadtalno parkovno pot.

Prav tako smo na odseku E ponekod odstranili stare in že obolele cipresne nasade med grobnimi vrstami, ki jih bomo nadomestili z mladikami. Za obiskovalce nekoliko moteči so štrclji cipres, ki so ostali v zemlji in jih zaradi razvejanega koreninskega sistema cipres še ne moremo odstraniti, dokler se v celoti ne posušijo, kar lahko traja tudi dve leti. Zagotovo jih bomo odstranili, ko bo to mogoče, in jih nadomestili z novimi sadikami.

V zvezi z razširitvijo pokopališča Podkraj smo že spomladi na Mestno občino Velenje naslovili pobudo za pripravo prostorskega načrta na območju pokopališča Podkraj, ki bo zagotavljal zakonsko obvezne pokopne površine za obdobje 2022-2052. Veljavna zakonodaja s tega področja namreč predpisuje, da morajo biti v prostorskih načrtih zagotovljene zadostne površine za pokopavanje umrlih za obdobje najmanj 30 let. Prav tako smo že pridobili projektne pogoje k projektni dokumentaciji Širitev pokopališča Podkraj - 4. faza. Projektno dokumentacijo pripravlja služba za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje.

Prostor za raztros pepela

20220804 092152 kopija

Štiri nova obeležja

20220804 092226 kopija

Poslovilni prostor pokopališča Podkraj

Poslovilni prostor