DDD podganica

V obdobju od 1. 9. do 20. 10. 2021 je na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki potekala redna jesenska deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti. Parafinske vabe so bile nastavljene v 859 kanalizacijskih jaškov ter v 196 toplotnih postaj in jaškov na sistemu daljinskega ogrevanja.

Zaradi izbruha korona virusa in zaprtja številnih objektov smo predvideli, da se bodo škodljivci v iskanju hrane selili in razkropili na različna območja. Zaradi tega smo povečali gostoto in število postavljenih vab, kar preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Zavedati se moramo, da zaradi ukrepov socialnega distanciranja škodljivci nikakor niso ovirani in se bodo njihove populacije tudi v naši odsotnosti lahko okrepile. Strokovnjaki za deratizacijo priporočajo, da tudi posamezniki in upravniki večstanovanjskih objektov še vedno in redno naročajo storitve deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije (DDD), kot je bilo to običajno v času pred izbruhom korona virusa. Izvajalci DDD morajo pri izvajanju postopkov upoštevati varnostne ukrepe za preprečitev širjenja korone.

Posamezniki lahko sami preprečijo širjenje škodljivcev s tem, da zagotovijo, da so vrtovi in okolica objektov urejeni in da so odpadki odloženi v zabojnike za odpadke. Znano je, da se populacije škodljivcev ob dovolj hrane in vode hitro povečajo. Škodljivci poleg zdravstvenih težav za ljudi predstavljajo tudi tveganje za kontaminacijo hrane, poškodovanje in uničenje predmetov in blaga v zaprtih prostorih.

Slika: Shema nastavljenih vab v kanalizacijskem omrežju in omrežju daljinskega ogrevanja v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje

Shema nastavljenih vab v kanalizacijskem omrežju in omrežju daljinskega ogrevanja v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje