Ohranimo zeleno Šaleško dolino

V mesecu juliju 2021 se je Komunalno podjetje Velenje s projektom "Zvišanje učinkovitosti proizvodnje električne energije iz bioplina na CČN Šaleške doline" prijavilo na razpis časnika Finance, d. o. o. S projektom smo se uvrstili med finaliste v kategoriji Energetsko učinkovit projekt 2021 in se potegujemo za energetsko nagrado 2021. Glasovanje poteka od petka, 3. septembra, od 8. ure, do petka, 10. septembra, do 8. ure, na spletni strani konference Dnevi energetikov na povezavi https://dnevi-energetikov.si/glasovanje-bralcev/. Vabljeni, da z glasovanjem za projekt Komunalnega podjetja Velenje podprete naša prizadevanja za energetsko učinkovitost in varovanje okolja. Več o projektu si lahko preberete v nadaljevanju.

Namen, opis in cilji projekta:

CČN Šaleške doline s kapacitete 50.000 PE je bila zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih vod, ki nastajajo v občinah Velenje in Šoštanj. Naprava je bila rekonstruirana leta 2006, ko se je obstoječo mehansko stopnjo čiščenja nadgradilo s terciarno stopnjo čiščenja odpadne vode. Tehnološko je to naprava s pritrjeno biomaso za odstranjevanje ogljikovih, dušikovih in fosfornih spojin iz odpadne vode in linijo blata za anaerobno stabilizacijo odvečnega blata. V liniji blata, ki je bila v zgrajena že v prvi fazi in je bila projektirana za 75.000 PE, v fazi rekonstrukcije leta 2006 pa samo obnovljena, je zato še nekaj prostih kapacitet, ki jih uporabljamo za anaerobno predelavo biološkorazgradljivih odpadkov (BRO).

V procesu čiščenja odpadne vode na CČN nastaja mešanica primarnega in biološkega blata, ki ju skupaj z BRO obdelamo po anaerobno mezofilnem postopku ter na ta način delno stabiliziramo. V tem postopku nastaja bioplin, ki spada med obnovljive vire energije, in več kot je biološko razgradljive organske snovi, več bioplina proizvedemo. Najboljše učinke proizvodnje bioplina dobimo pri predelavi organskih kuhinjskih odpadkov in maščob. Ker smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za predelavo biološko razgradljivih odpadkov, imamo možnost prevzemati le-te in tako proizvesti še dodatne količine bioplina.

Soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) je proces sočasnega pretvarjanja energije goriva v toploto in električno energijo. Pri procesu uporabimo generator, ki ga poganja plinska ali parna turbina ali plinski motor. Toploto, ki se sprošča pri zgorevanju goriva, zajamemo in koristno uporabimo. Naprave za SPTE lahko delujejo na fosilna goriva (zemeljski plin, tekoči naftni plin, tekoča goriva ali premog) in obnovljive vire energije (bioplin, biomasa). Prednosti SPTE so predvsem v zmanjšanju stroškov za nakup električne energije in ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter visokem izkoristku in majhnih toplotnih izgubah.

Z izboljšano učinkovitostjo proizvodnje bioplina ter zamenjavo moči SPTE iz 150 kW na 210 kW smo zagotovili popolno samooskrbo s toplotno energijo ter več kot 60 % samooskrbo z električno energijo. Zaradi predelave biološko razgradljivih odpadkov in lastne proizvodnje zelene energije, električne in toplotne energije, predvidevamo v letu 2021 finančni prihranek v višini 358.467 EUR. 158.824 EUR prihranka bo zaradi manjšega nakupa električne energije iz omrežja ter 226.643 EUR s sprejemom in predelavo BRO. Prihranke bomo namenili za posodobitev komunalnih sistemov ter s tem naredili korak bližje k popolni samooskrbi CČN Šaleške doline.

Naš cilj, ki smo si ga zastavili na začetku projekta je bil, da odpadek (BRO) postane vir energije, saj smo lahko na ta način z minimalnimi stroški dosegli energetsko učinkovitost ter pomembno vplivali na znižanje emisij CO2, na varovanje okolja ter ne nazadnje na zadovoljstvo uporabnikov in prebivalcev Šaleške doline. Projekt je povezal proizvodnjo bioplina in SPTE tako, da zagotavlja optimalno izrabo bioplina ter omogoča, da sprejemamo in predelujemo BRO. S povečano zmogljivostjo naprave smo omogočili sprejem blata in bioloških substratov še drugim uporabnikom, ki nimajo možnosti predelave in dehidracije blata. Naša napredna rešitev omogoča nadgradnjo sistema s sušilnico blata, ki ga lahko kasneje uporabimo kot energent za ogrevanje, saj ima podobno kurilno vrednost kot lignit.

Slika 4 Graf samooskrbe

Graf: Pokrivanje električne energije z lastno proizvodnjo po letih

Zaradi posodobitve naprave lahko na trgu ponudimo sprejem blata in bioloških substratov še ostalim uporabnikom. Z nadgradnjo SPTE s pripadajočim energetskim sistemom smo omogočili celotno porabo lastnega bioplina, kakor tudi bioplina, ki ga proizvedemo pri predelavi.

Slika 5 Prihranki električne in toplotne energije

Graf: Prihranki električne in toplotne energije v letih 2020 in 2021

 

Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Essential
Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani. Teh piškotkov se ne da izklopiti.
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analytics
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni