IMG 2430

Velenje, Titov trg, 1. 10. 2016

Komunalno podjetje Velenje je letos prvič sodelovalo na prireditvi z naslovom »Podjetno Velenje«, ki sta ga organizirali SAŠA inkubator in Mestna občina Velenje. Na stojnici smo promovirali svoje dejavnosti in storitve, z veseljem pa smo odgovarjali tudi na vprašanja občanov.

S pomočjo izdelane makete smo obiskovalcem prizorišča predstavili, kako poteka proces čiščenja vode v naravi, poseben poudarek pa smo namenili tudi ohranjanju vodnih virov in smotrnemu ravnanju s pitno vodo. Obiskovalcem naše stojnice smo podarjali stekleničke ŠALEŠKI BISER, OKUS ZDRAVJA in jih ob tem spodbujali, da naj ne posegajo po embalirani vodi, če imajo na razpolago ustrezno pitno vodo iz pipe. Razdeljevali smo tudi brošure »Čista in zdrava pitna voda«, kjer je na voljo še več informacij o kakovostni pitni vodi v Šaleški dolini.