Trg bratov Mravljakov Glavni trg po obnovi

Ministrstvo za infrastrukturo je v revizijskem poročilu o vodenju in nadzoru projekta Preureditev Trga bratov Mravljak v Šoštanju kot območja prijaznega prometa Službo za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje izpostavilo kot primer dobre prakse.

V mesecu septembru so revizorji iz Urada RS za nadzor proračuna pri skrbnici na Ministrstvu za infrastrukturo in naročniku Občini Šoštanj izvedli revizijo projekta Preureditev Trga bratov Mravljakov kot območje prijaznega prometa. V nobeni fazi postopkov izvedbe projekta niso ugotovili nobenih nepravilnosti. Projekt so v celoti izpeljali v Službi za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje pod vodstvom vodje službe Nataše Ribizel Šket, strokovni nadzor gradnje pa sta izvedla Saša Milijaš in Jan Apat.

Služba za investicije in razvoj Komunalnega podjetja Velenje izvaja različne naloge, povezane z izvedbo projektov, od idejne zasnove do realizacije s področja komunalne infrastrukture in ostalih nizkih gradenj ter vodenje investicij, inženiringa in strokovni nadzor. To delo opravljajo za občine lastnice podjetja, določen del poslov pa si zagotovijo tudi na trgu.

Povzeto po tekstu Milene Krstič – Planinc, Naš čas, 22. oktobra 2020

Naslovna fotografija: FB Občina Šoštanj