Obnova VO in KA na Koroski cesti v Sostanju

Komunalno podjetje Velenje pričenja z obnovo primarnega vodovoda na Koroški Cesti v Šoštanju, prav tako se bodo izvajala dela na kanalizaciji ob OŠ Karel Destovnik Kajuh. Vse občane prosimo, da v času del ne parkirajo avtomobilov na makadamskem parkirišču ob železnici oz. da svoje avtomobile umaknejo. Zaradi del bo prihajalo tudi do cestnih zapor, zato prosimo za upoštevanje prometne signalizacije. Dela bodo potekla predvidoma en mesec.