Analiza na prisotnost legionel

V poletnih mesecih, ko so uporabniki dlje časa odsotni, se lahko zaradi neuporabe tople vode poveča tveganje za razraščanje legionel v hišnem vodovodnem omrežju. Legionele se lahko razraščajo predvsem v sistemih, kjer so cevi obložene z biofilmom, kjer je v sistemu prenizka temperatura vode ali pa voda dlje časa miruje.

S pitjem vode se ne moremo okužiti z legionelo. Do okužbe lahko pride le pri vdihavanju aerosolov tople vode, običajno med tuširanjem. Prekomerno povišano število legionel v topli vodi lahko pri imunsko manj odpornih osebah povzroči pojav legionarske pljučnice.

V Komunalnem podjetju Velenje skrbimo za varnost sistemov za toplo vodo z rednimi tedenskimi pregrevanji sistemov in z zagotavljanjem dovolj visokih temperatur vode med obratovanjem. V topli vodi izvajamo monitoring fizikalno-kemijskih ter mikrobioloških parametrov in med drugimi tudi prisotnost legionel.

Več o legioneli in potrebnih ukrepih ter izdelavi Načrta za preprečevanje legionel v hišnem vodovodnem omrežju si lahko preberete na NIJZ strani, na povezavi

Analize laboratorij legionela

Na fotografijah: Analiza vode na prisotnost legionel, ki jo rednjo opravljamo v laboratoriju Komunalnega podjetja Velenje