Naprava za odcitavanje stevcev

Velenje, 15. maj 2020 – Telekom Slovenije je v Velenju skupaj s partnerjema Enerkon in 2GG - DS Meritve za Komunalno podjetje Velenje vzpostavil rešitev, ki komunalnim podjetjem v Sloveniji omogoča digitalizacijo ter poenostavljeno centralno upravljanje števcev in samodejno odčitavanje porabe. Rešitev je prilagodljiva za različne tipe energetskih virov, kot so topla voda, ogrevanje in plin.

Gre za pilotno rešitev, ki bo komunalnim podjetjem v Sloveniji omogočila digitalizacijo merilnih mest (števcev) in vzpostavitev samodejnega odčitavanja porabe in stanja energentov. Poleg tega rešitev vključuje tudi sistem za učinkovito upravljanje in optimizacijo distribucije in dobave energentov, kot so voda, toplota in plin v realnem času. Rešitev deluje z uporabo tehnologije interneta stvari NB-IoT (Narrowband Internet of Things), s katero je Telekom Slovenije kot prvi omrežje v celoti nadgradil v začetku lanskega leta. Gre za prvo tovrstno NB-IoT pilotno postavitev s tehnologijo interneta stvari na širšem območju Velenja.

Za izvedbo je potrebna preprosta nadgradnja obstoječega števca, celoten sistem pa se lahko nadgrajuje postopno, skladno z načrtovanimi obdobji umerjanja števčnih sistemov. Sistem omogoča centralizirano upravljanje obdobij samodejnega odčitavanja porabe, in sicer glede na specifike posameznega energenta in uporabnika.

Rešitev Telekoma Slovenije in njegovih partnerjev je del storitev enotne platforme za upravljanje in spremljanje dejavnikov za zagotavljanje boljše kakovosti bivanja v okviru platforme pametnih mest. Pri tem tehnologija interneta stvari odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja.

Telekom Slovenije je s svojimi rešitvami za pametna mesta pomemben partner občin in komunalnih podjetij pri dvigu kakovosti storitev občanom, zmanjšanje emisij in vodnih izgub ter energetski učinkovitosti.

Omrežje Telekoma Slovenije je v celoti nadgrajeno s tehnologijo interneta stvari. Pri tej gre za standardizirano tehnologijo za učinkovito množično komunikacijo naprav, ki ustvarjajo nizek podatkovni promet. Tehnologija NB-IoT odpira nove priložnosti za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo za optimizacijo procesov, upravljanje z viri, zagotavljanje visoke stopnje varnosti, pa tudi višje kakovosti bivanja. Hkrati predstavlja nadaljnji korak v smeri razvoja pete generacije mobilnih omrežij.

stevec odcitavanje