Ograja 5 nova na odseku E

Na pokopališču Podkraj so bile v teh dneh opravljene prve košnje. Prav tako redno izvajamo čiščenje in razkuževanje mrliških vežic in drugih prostorov. Na posameznih odsekih pokopališča poteka sanacija podpornih zidov (na vrhu odseka D, sledila bo sanacija na odseku E, ki je nekoliko bolj problematičen). Nekaj je tudi novosti. Na parkirišču urejamo postajo za Bicy-e. Na stopnice ob poti na odseku E smo na novo namestili ograjo, ki bo v pomoč predvsem starejšim, pomembna pa je tudi z varnostnega vidika. Na pobudo najemnikov grobov v vrsti B/38 smo tudi v tej vrsti dodatno postavili zaščitno ograjo. Realizacija prav te pobude je bila izredno dobro sprejeta, tako da bomo pristopili k postavitvi podobnih zaščitnih ograj povsod na takih odsekih, kjer ocenjujemo, da je potrebna dodatna varnost. Pobudnikom pa se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo.

Pri pogrebnih slovesnostih še vedno veljajo zaščitni ukrepi in priporočila.

Na naslovni fotografiji: nova ograja na odseku E. Več fotografij si lahko pogledate v objavah na FB KPV.

Sanacija opornega zidu na odseku E

S 10 sanirani oporni zidovi

Nova ograja v vrsti B/38

S 11 nova zaščitna ograja na odseku B

Postaja za Bicy-e

S 9 priprava postaje za Bicy e