IMGP0312

Položaju ob izbruhu zelo nalezljivega koronavirusa se tudi v pogrebni službi Komunalnega podjetja Velenje sproti prilagajamo in sprejemamo ukrepe za ublažitev širitve. V tem smislu dodajamo tudi nekaj priporočil za svojce in tudi druge, ki so udeleženi pri pogrebih.

  • Priporoča se, da je v mrliški vežici največ do 5 ljudi naenkrat.
  • Da se čas slovesa od pokojnika, ko je ta v mrliški vežici, skrajša na največ 3 ure.
  • Sama pogrebna svečanost se izvede v ožjem krogu svojcev.
  • Pri izreku sožalja svojcem se vzdržimo rokovanja in objemanja.
  • Če je predvidena častna straža, naj se zmanjša število ljudi, predvidenih za stražo, ter zmanjša tudi čas izvajanja častne straže v vežici na največ dve uri pred izvedbo pogrebne slovesnosti.
  • Če je mogoče, naj častna straža stoji zunaj neposredno pred vhodom v določeno vežico, ne v sami vežici.

Ob teh priporočilih seveda svetujemo tudi upoštevanje vseh ostalih splošnih priporočil, tako da vsi skupaj po svojih močeh pripomoremo k temu, da zajezimo širjenje virusa. Zavedamo se, da so ukrepi in omejitve neprijetni, a so žal v trenutnem položaju nujni.

Pogrebno pokopališka služba