pexels photo 165985

Po do zdaj znanih podatkih se korona virus ne prenaša s pitno vodo.

Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov v Šaleški dolini je tudi v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje. Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa.

Pitno vodo v vseh 5 oskrbovalnih območjih – R1 Velenje, Bele Vode, Paški Kozjak, Grmov vrh in Mazej preventivno kloriramo. Glede koncentracij prostega klora v vodi sledimo navodilom NIJZ in kriznega štaba RS. Trenutne koncentracije prostega klora zadoščajo za uničenje virusa. Če bo treba, bomo koncentracije tudi povišali. Na treh napravah za pripravo vode izvajamo tudi procese ultrafiltracije, ki iz vode odstranijo vse morebiti prisotne bakterije, parazite in viruse.

Vendar kljub vsemu naštetemu previdnost ni odveč. V Komunalnem podjetju Velenje na področju vodooskrbe že od konca februarja izvajamo preventivne ukrepe pred širjenjem virusa med zaposlenimi in omejujemo gibanje na vodovodnih objektih.

V tem trenutku pa velja stoga prepoved vstopa vsem zaposlenim na kateri koli objekt s pitno vodo. Izvajali se bodo le nujni posegi s strani zdravih zaposlenih. Vsi zaposleni, ki niso vezani na operativno izvajanje vodooskrbe, izvajajo delo od doma. S tem ukrepom zmanjšamo stike med zaposlenimi in omejimo možnost obolevanja, tudi za vse zaposlene na vitalnih funkcijah v podjetju. Še večjo pozornost namenjamo daljinskemu nadzoru nad kakovostjo pitne vode. Vse dežurne službe so v 24-urni pripravljenosti, prav tako bomo potrebne kontrole vode izvajali, kadar koli bo potrebno, v lastnem tehnološkem laboratoriju.