Pokopalisce Podkraj iz zraka

Pred dnevi smo prejeli dopis uporabnice pokopališča Podkraj, v katerem nas opozarja na neurejenost za nagrobniki pri nekaterih grobnih mestih. Namreč, mnogi najemniki grobnih mest za nagrobniki hranijo različne predmete (vaze, sveče, korita, suho cvetje, krpe za brisanje nagrobnika in nagrobnih plošč, vrtno orodje …), ki jih potrebujejo za urejanje grobnih mest. To vsekakor vpliva na videz in celostno podobo pokopališča in je, kot pravi uporabnica, za mnoge obiskovalce zelo moteče. S tem se gotovo strinjamo tudi v Komunalnem podjetju Velenje.

Kot upravljavec pokopališč Podkraj in Škale smo namreč dolžni skrbeti za urejanje in vzdrževanje obeh pokopališč ter izvajanje pogrebne in pokopališke službe, ob tem pa seveda veliko pozornosti namenjamo ravno urejenosti, redu in čistoči na celotnem območju pokopališč. Naši delavci na pokopališčih sicer v takih primerih opozarjajo najemnike grobnih mest, da so dolžni skrbeti za urejenost grobnega mesta in neposredne okolice, da določeni predmeti tja ne sodijo, prav tako mnogokrat pobirajo in odstranjujejo suho cvetje ali pogorele sveče. Ostalih predmetov pa ne odstranjujemo, saj bi lahko najemniki napačno domnevali, da so jim bili odtujeni. V takih primerih najemnike opozorimo in upamo, da bodo opozorilo upoštevali, predmete odstranili in v prihodnje ne bodo več tako ravnali. Ob tej priložnosti zato ponovno pozivamo najemnike grobnih mest na obeh pokopališčih, da skrbijo za primerno urejenost grobnih mest in za nagrobnike ne odlagajo predmetov, temveč jih po uporabi odnesejo s seboj ali odvržejo v za to namenjene zabojnike na pokopališčih.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Grob 1

Odloženo vrtno orodje in drugi predmeti za nagrobniki pogosto povzročajo težave tudi vrtnarjem pri obrezovanju cipres, saj jih zlahka spregledajo.

Pokopališče Škale iz zraka

Na pokopališču Podkraj je bilo na dan 31. 12. 2019 aktivno 4.658 grobov, na pokopališču Škale pa 346 grobov. Na naslovni fotografiji je pokopališče Podkraj, fotografirano iz zraka, na zgornji fotografiji pa je pokopališče v Škalah.