20191203 100534

Velenje, 3. decembra 2019

V prostorih upravne stavbe Komunalnega podjetja Velenje smo danes organizirali prednovoletni sprejem za novinarje in urednike. Predstavnike sedme sile so sprejeli direktor podjetja mag. Gašper Škarja in člani kolegija - Dominika Drev, vodja Finančno računovodske službe, Ervin Miklavžina, vodja PE Energetika in Primož Rošer, vodja PE Komunala. Direktor KPV je predstavil poslovanje podjetja v letu 2019 in večje izvedene investicije v letu 2019, financirane iz vira najemnine in iz vira, namenjenega za vzdrževanje komunalne infrastrukture in naprav. Vodji poslovnih enot sta predstavila še pomembnejše dogodke na področju izvajanja posameznih dejavnosti v letu 2019 in načrte na področju vlaganj za leto 2020. Druženje in sproščen klepet ob kavi in prigrizku je znak zahvale za sodelovanje na področju obveščanja in osveščanja javnosti.

20191203 100522

20191203 101226