20191128 172151

V četrtek, 28. 11. 2019, v popoldanskih urah smo v učilnici na Centralni čistilni napravi Šaleške doline v Šoštanju pripravili predstavitev podjetja in dejavnosti, ki jih izvajamo. Pobudnik projekta "Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva" je Gospodarska zbornica Slovenije, skupaj s podporo Zavoda RS za šolstvo in Zavoda RS za zaposlovanje. Za sodelovanje v projektu smo se odločili z namenom, da mladim, ki se še odločajo o svoji poklicni poti, s predstavitvijo delovnih procesov, narave in pogojev dela v realnem okolju, olajšamo odločitev za izbiro poklicne poti, izbiro nadaljnjega izobraževanja oziroma odločitev za spremembo poklica. Dan odprtih vrat je priložnost za spoznavanje zanimivih in perspektivnih poklicev ter ljudi, ki jih opravljajo. Na Dnevu odprtih vrat slovenskega gospodarstva je sodelovalo preko 100 podjetij iz celotne Slovenije.