IMG 1

V petek, 22. 11. 2019, ob 13. uri je bila v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru že 12. tradicionalna prireditev »Za vas in nas posadimo drevo«, ki jo organizira Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje - ŠC Velenje. Vse se je začelo leta 2008, ko se je na Šolski center Velenje vpisala prva generacija okoljevarstvenih tehnikov. Namen sajenja dreves in dogodka ob njem, je bil in je povezovanje dijakov, učiteljev, staršev, lokalnega okolja in širjenje okoljevarstvenega duha. Vsaka generacija posadi svoje drevo v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru. Letos je to naredila že 12. generacija.

Pred dogodkom je v predavalnici Medpodjetniškega izobraževalnega centra potekalo tudi predavanje za dijake programa okoljevarstveni tehnik, ki bi ga izvedel Primož Rošer s Komunalnega podjetja Velenje. Spregovoril je o pomenu voda za vsa živa bitja, o pomenu ohranjanja in varovanja vodnih virov, o čisti pitni vodi in dostopnosti do nje, našem odnosu do vode v vseh fazah vodnega kroga, problemu komercializacije vode, preveliki porabi na prebivalca v razvitem svetu, o virtualni vodi (tisti, ki je potrebna za proizvodnjo najrazličnejših dobrin) in o podnebnih spremembah, ki se že odražajo v našem vsakdanjem življenju. Poudaril je, kako pomemben je pravilen odnos do te ključne dobrine za naš obstoj tudi v prihodnje tako na ravni vsakega posameznika kot tudi družbe kot celote.
Po končanem predavanju so dijaki v Okoljevarstvenem gaju pripravili še program, s katerim so popestrili dogodek. V Okoljevarstvenem gaju do sedaj raste 15 dreves, saj je prva generacija posadila 4 drevesa, vsaka naslednja 1 drevo, 1 drevo so posadili še v spomin na idejno vodjo projekta gospo Lenko. Največ je češenj, kar 7. Potem so 4 javorji, 2 slivi, 1 oreh in čremsa. Pisana druščina. Letos se jim je pridružil še topol.

IMG 5

20191122 131922

20191122 130148