IMGP0312

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen prispevek Tatjane Podgoršek z naslovom "Pokopališča urejajo vse leto, v teh dneh le bolj pospešeno", ki ga v celoti objavljamo tudi na spletni strani. Vabljeni k branju. 

Za vlaganja v ureditev pokopališč Podkraj in Škale letos več kot 200 tisoč evrov – Pohvale za urejenost – Nov portal na pokopališču Podkraj

V teh dneh je gneča na pokopališčih velja kot običajno. Ljudje urejajo grobove in njihovo okolico, dela ne manjka tudi upravljalcem pokopališč. »«Gneča na pokopališču pomeni za nas več dela, saj je odpadkov več kot običajno, tudi več drugih opravil, potrebnih je več zaposlenih. Trudimo se, da sta pokopališči Podkraj in Škale, ki ju upravljamo pokopališče Šmartno ni v njihovi pristojnosti), urejeni. To dokazujejo številne pohvale ljudi, ki prihajajo sem od drugod, pa tudi naši občani nam to priznavajo,« pravi vodja Pogrebno - pokopališče dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje Milan Kopušar.

V Podkraju ureditev opornih zidov, odvodnjavanje, v Škalah začetek širitve

Sicer pa Kopušar zagotavlja, da ne urejajo omenjenih pokopališč le pred praznikom, ampak potekajo aktivnosti na njih celo leto. Letos so za vlaganja namenili 235 tisoč evrov, denar so pridobili iz najemnin za grobove in proračunov lastnic pokopališč – občin Velenje in Šoštanj. Tako so v Podkraju uredili tri oporne zidove, ki so ogrožali pokopna mesta in spomenike, nadaljevali so z ureditvijo odvodnjavanja, na novo zasadili ciprese, uredili nekaj poti na brežinah in stopnice. V Škalah pa so se lotili razširitve tamkajšnjega pokopališča. V teh dneh zaključujejo prvo fazo odvodnjavanja, ki je med drugim vključevala tudi ureditev ceste do pokopališča. »Širitev bomo nadaljevali po veljavnem gradbenem dovoljenju prihodnje leto. To pokopališče bi namreč radi uredili tako kot je v Podkraju, kar pomeni postavitev žarnega zidu, ureditev površin za klasične in žarne pokope ter prostora za raztros pepela, ki ga doslej na tem pokopališču še ni. Pridobili bomo 40 pokopnih mest za klasične, 60 za žarne grobove in 40 v žarnem zidu, kar naj bi glede na povprečje zadnjih 10 let zadoščalo potrebam za naslednjih 30 let. Hkrati bomo z vlaganji zadostili še vsem zakonskim normativom.« Tudi na pokopališču v Podkraju jim še ne bo zmanjkalo dela, pravi sogovornik. Med drugim načrtujejo več »drobnih« posegov, ureditev zbirnega mesta za odpadke. Prav tako naj bi zamenjali sedem let star portal z novim, zmogljivejšim. »Veseli smo, ker se ta tako prijel, uporabljajo ga praktični vsi. Na novem bo uporabnikom na voljo še več informacij. Ugotavljamo pa, da sta za obiskovalce najbolj zanimivi informaciji lokacija groba in pot do grobnega mesta.«

20191017 110811

K sliki: V Škalah nameravamo urediti pokopališče po vzoru pokopališča v Podkraju

Sveč manj, ostalih odpadkov enako

Tako kot na večini pokopališčih tudi na teh, ki ju upravlja Komunalno podjetje Velenje, zaznavajo zmanjšane količine odpadnih sveč, drugega odpadnega materiala pa je že nekaj let enako. Tako so letos do oktobra odvozili 27 ton sveč in 61 ton ostalih odpadkov.

Na vprašanje, ali pogrebno-pokopališki službi komunale zaupa vse več svojcev umrlih tudi opravila, povezana s pogrebnimi svečanosti, pa Kopušar pravi: » Glede na to, da ne izvajamo marketinških aktivnosti, v zadnjih letih beležimo naraščanje števila naročil za pogrebne storitve. Po odloku pa so tako ali tako naša skrb storitve od mrliške vežice do izvedbe pogreba. Menim, da je tako tudi prav zaradi samega pokopališkega reda. Tudi ljudje so uvideli, da se lahko zanesejo na našo pogrebno službo, saj reklamacij praktično ni, večinoma so pohvale. To želimo obdržati,« je sklenil Milan Kopušar.

Na pokopališčih Podkraj in Škale je na leto od 250 do 300 pogrebov. V letošnjem prvem četrtletju so zabeležili v povprečju več kot 25 pogrebov na mesec, običajno jih je okoli 20.

Na pokopališču Podkraj je aktivnih 4600 pokopnih mest, od tega 3050 klasičnih, 1304 žarnih, 203 žarne niše v žarnem zidu, 15 grobnic, 27 otroških grobov in raztros pepela.