Konovska cesta

V ponedeljek, 14. 10. 2019, smo v Komunalnem podjetju Velenje zaključili z obnovo kanalizacije od RJ 573 do RJ 572 v dolžini 46 metrov na Konovski cesti in kanalizacije od RJ 146 do RJ 149 v dolžini 81 metrov ter jaškov na Prešernovi cesti v Velenju. Investitorke obnove so bile občine lastnice podjetja – Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki. Dela je izvajalo podjetje Gradnje Polak, Gabrijel Polak s. p. iz Šentjurja, vrednost izvedenih del znaša 37.716,80 evra brez DDV.

Oba cevovoda, tako na Konovski kot Prešernovi cesti, sta bila obnovljena s preplastitvijo obstoječe cevi z oblogo iz umetnih smol. Zaradi globine obstoječe netesne betonske cevi, ki poteka ob in v kategorizirani Konovski cesti, ter zaradi globine obstoječe kanalizacije, ki poteka preko parkirišč in dovoznih poti do stanovanjskih objektov na Prešernovi cesti, je bila obnova s poliesterskim vložkom primernejša in cenejša od klasične gradbene obnove z izkopom obstoječih cevi in vgradnjo novih. Na Prešernovi cesti smo sočasno s sanacijo kanala obnovili tudi notranjost treh jaškov z obstojnimi masami, ki zagotavljajo dolgotrajno trdnost in vodotesnost.