VodniDnevi 2019

V dneh 17. in 18. oktober 2019 je v Portorožu potekal simpozij z mednarodno udeležbo Vodni dnevi 2019, ki ga organizira Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV). Častni pokrovitelj tokratnega jubilejnega 25. simpozija je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na simpoziju se že četrt stoletja srečujejo številni strokovnjaki, ki s svojimi predstavitvami in aktivnim sodelovanjem prispevajo k izmenjavi znanja in izkušenj na celotnem področju upravljanja voda. Letošnja osrednja nit simpozija je bila, kako je Slovenija na področju upravljanja voda v preteklem obdobju napredovala in kako vidimo vlogo njenih strokovnjakov v prihodnosti.

Poslanstvo SDZV je namreč razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo. Delovanje društva pa stremi k izboljšanju upravljanja in učinkovitejši zaščiti voda ter vodnih teles.

Na simpoziju so v petih različnih sklopih razpravljali o tehnološkem napredku pri ravnanju z vodo, viziji upravljanja vodnih virov, postopkih priprave pitne vode in čiščenja odpadne vode ter o pomenu in vplivu človekovega delovanja v okolju, ki se izražajo v spremembah v stanju voda. Daleč največji napredek je bil narejen na področju informacijske tehnologije, ki je izrazito prisotna tudi na področju upravljanja voda, njena vloga pa se še povečuje. Vstopamo v dobo hitrih prenosov informacij, ki zahtevajo hitre odločitve.

Posebno pozornost so na simpoziju namenili tudi upravljanju voda v Sloveniji in razmisleku o prihodnosti vode. Človek s svojimi potrebami in aktivnostmi še vedno čezmerno vpliva na okolje in na mestu je vprašanje, ali poznamo prave rešitve, da bomo vse večje potrebe človeka pravočasno uravnovesili z omejenimi zmožnostmi, ki jih imajo naravni viri, tudi voda? Za reševanje tako kompleksnih vprašanj moramo imeti predvsem jasno vizijo implementacije najboljših tehnoloških rešitev, ki so dolgoročno in celostno ekonomsko upravičene.

Simpozija so se udeležili tudi predstavniki Komunalnega podjetja Velenje, in sicer Nataša Uranjek, vodja službe za tehnologije in nadzor v KPV, sicer tudi članica upravnega odbora SDZV, Primož Rošer, vodja poslovne enote Komunala v KPV, Nataša Ribizel Šket, vodja službe investicij in razvoja v KPV, in Alenka Štramcar, odgovorni inženir za čiščenje komunalne in padavinske vode v KPV.