IMG 334cd40fecfe38681d9d7f56fcd8d283 V

Vabljeni k ogledu prispevka VTV o izgradnji in otvoritvi kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 - center in Zavodnje 2. Na svečanosti, ki je potekala 27. 9. 2019, je bila po končanem poskusnem obratovanju nova komunalna infrastruktura predana v upravljanje Komunalnemu podjetju Velenje. To je pripravilo tudi projekt in nadziralo gradnjo. Kaj nova pridobitev pomeni za lokalno skupnost, boste izvedeli ob ogledu prispevka.

Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode Zavodnje 1- center so zgradili v dolžini 741 metrov (425 metrov javne kanalizacije in 316 metrov kanalizacijskih priključkov), vključno s črpališčem in malo komunalno čistilno napravo velikosti 84 populacijskih enot, Zavodnje 2 pa v dolžini 538 metrov (435 metrov javne kanalizacije in 103 metre kanalizacijskih priključkov), vključno z malo komunalno čistilno napravo velikosti 2, drugo pa v skupni dolžini 650 metrov, ter malo komunalno čistilno napravo velikosti 35 populacijskih enot. Naložba je stala 335.000 evrov brez DDV. Delo je izvedlo šoštanjsko podjetje Nivig s podizvajalci.