20190910 094129

Letos smo v pogrebno pokopališki službi Komunalnega podjetja Velenje pristopili k urejanju oziroma menjavi škarpe na celotni vrsti odseka D/35 – D/36 na pokopališču Podkraj. Podiranje stare in postavljanje nove škarpe poteka na izredno zahtevnem terenu zaradi bližine grobov, zato je pri tem delu potrebna dodatna previdnost. Za menjavo smo se odločili, ker se je stara škarpa že precej nagibala in kot takšna predstavljala grožnjo za grobove pod njo. Kljub dejstvu, da je trenutno vse skupaj videti kot gradbišče, lahko rečemo, da so najemniki grobnih mest ta poseg sprejeli z velikim razumevanjem in odobravanjem, kar ne nazadnje tudi potrjuje pravilnost odločitve o sicer zelo zahtevni menjavi.

20190829 091157

Na odsekih B in E smo se odločili prenoviti robnike ter dodatno položiti tlakovce. Oboje je namenjeno ne samo lepšemu izgledu, ampak tudi odpravi težav, ki jih je povzročala voda ob dežju, ko je na poti nanosila pesek. Težavo skušamo rešiti tudi z dodatnim odvodnjavanjem.

20190808 101247

Zamenjali smo staro in dotrajano zunanje ozvočenje (troblje), kakor tudi ojačevalno postajo, ki se uporablja na pogrebnih svečanostih za govore in predvajanje glasbe. Ozvočenje je kakovostno in bistveno močnejše od prejšnjega, slišnost predvajanja je sedaj mnogo bolj čista. Dodatno načrtujemo tudi zamenjavo računalnika, ki služi za predvajanje glasbe na pogrebnih svečanostih.

20190829 092949

Poteka tudi širitev – dodajanje novih žarnih grobnih mest, po katerih je daleč največje povpraševanje.

20190910 091937

Ker pokopališče Podkraj obkroža narava, delavci na pokopališču včasih naletijo tudi na takle prizor, kot je na spodnji sliki – gre za nestrupeno in ljudem nenevarno kačo, ki je zašla na pokopališče. Sicer jih ne opažamo kot pogost pojav. Seveda smo jo varno ulovili in jo premestili v bližnji gozd, ki je njeno bolj naravno okolje.

20190821 103940