euro

V današnji številki tednika Naš čas je objavljen intervju z vodjo prodajno komercialne službe Komunalnega podjetja Velenje Matejo Knez o poračunu komunalnih storitev za preteklo polletno obdobje za individualne hiše. Vabljeni k branju.

Razlog za poračun komunalnih storitev v letošnjem prvem polletju predvsem daljša ogrevalna sezona – 80 % »dolžnikov« dolžnih iz poračuna januar-junij Komunalnemu podjetju Velenje do 50 evrov, najvišji znesek na položnici blizu 1300 evrov

Tatjana Podgoršek

Zakonodaja in podzakonski predpisi določajo, da morajo izvajalci komunalnih storitev dvakrat na leto pri uporabnikih, ki plačujejo oskrbo s toplotno energijo, vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode z mesečnimi akontacijami, izvesti obračun. Komunalno podjetje Velenje je tako v minulih dneh izstavilo za obdobje januar-junij letos za individualne hiše 6882 obračunov. 2948 je bilo med njimi dobropisov, kar pomeni, da so uporabniki v občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki plačali za komunalne storitve več, kot je znašala njihova dejanska poraba, 3934 uporabnikov pa je prejelo položnice za doplačilo opravljenih storitev. Skupna vrednost dobropisov presega 93 tisoč evrov, kar predstavlja 2,5 % realiziranih prihodkov velenjske komunale, uporabniki pa slednjemu dolgujejo nekaj več kot 159 tisoč evrov ali 4,27 % realizacije.

Porabili več toplotne energije, nekaj več tudi vode

Je bilo uporabnikov, ki so prejeli položnico za poračun opravljenih komunalnih storitev v letošnjih šestih mesecih več kot v enakem obdobju lani? »Ja. 57 % vseh uporabnikov komunalnih storitev našega podjetja je prejelo položnice v breme. Glavnina med njimi je prejela poračun iz naslova oskrbe s toplotno energijo, saj se je ogrevalna sezona podaljšala še za nekaj dni v mesec maj, akontacije pa so izračunane na osnovi porabe uporabnika v primerjalnem obdobju preteklega leta. Gre za porabljenih približno 2800 več megavatnih ur, kot so bile akontirane v tem obdobju. Za blizu 12 tisoč kubikov pa je bila višja tudi poraba vode,« je pojasnila Mateja Knez, vodja prodajno komercialne službe v Komunalnem podjetju Velenje.

Knezova je zagotovila, da bodo višino dobropisov upoštevali pri plačilu akontacije za mesec julij. Če pa je znesek preplačila precej višji, bodo denar vrnili na uporabnikov račun. Dolžnikom pa so že poslali položnice za doplačilo. Med slednjimi jih 80 % (3021) dolguje komunali do 50 evrov, pri preostalih 20 % pa so ti zneski višji. Mimogrede: 193 jih dolguje od 100 do 150 evrov, 103 uporabniki od 150 do 200 evrov, 89 od 200 do 350 evrov, 25 od 350 do 500 evrov, 19 uporabnikov pa več kot 500 evrov. »Najvišji znesek na položnici je blizu 1300 evrov, gre pa za uporabnika, ki v letošnjih šestih mesecih ni plačal še nobene akontacije.«

Možno obročno odplačevanje

Knezova je še dejala, da omogočajo uporabnikom z višjimi zneski na položnicah obročno odplačevanje za obdobje 4 mesecev, osnova za to pa je sklenjen dogovor.

Na vprašanje, kakšni so najpogostejši komentarji uporabnikov pri reševanju reklamacij, je Mateja Knez odgovorila: »Generalno večjih reklamacij iz naslova obračuna in izdanih računov ni. Bolj uporabniki zastavljajo vprašanja v zvezi s storitvami daljinskega ogrevanja. Cene tega so se letos kar precej spremenile. Zanima jih tudi, kako je s spremembami oseb, kako lahko spremljajo svojo porabo, izdane račune, tekoče informacije glede našega podjetja. Pri tem jih usmerjamo na naš portal, ki smo ga uvedli lani in želimo, da ga uporablja čim več naših uporabnikov. Prijava je zelo enostavna, v sistem se lahko vključijo z zadnjim računom.«

Obračun komunalnih storitev za obdobje januar-junij 2019 so izdelali le uporabnikom individualnih hiš. Ti za uporabnike komunalnih storitev v večstanovanjskih objektih ter industrijske porabnike niso potrebni, ker pri teh spremljajo porabo vsak mesec sproti in so zneski na računih odraz dejansko porabljenih količin.