IMG 9084 KA jasek

V času od 16. 7. 2019 do 19. 7. 2019 smo na treh lokacijah v Velenju zamenjali pokrove kanalizacijskih jaškov. Najprej smo izvajali dela na pločniku Tomšičeve ceste, kjer nismo posegali v cesto in zaradi tega promet ni bil moten. Zaradi ropota kanalizacijskih pokrovov in s tem posledično negativnih vplivov na stanovalce v bližnji okolici, smo menjali tudi kanalizacijska pokrova v Starem Velenju in križišču Jenkove in Tomšičeve ceste, kjer so se dela izvajala pod polovično zaporo ceste. Zaradi podložnega betona, ki potrebuje čas, da se posuši, je bilo treba mesto posega do končnega asfaltiranja zavarovati s pokončnimi označitvenimi tablami. Asfaltiranje ceste se je izvedlo v petek 19. 7. 2019.

Lokacije menjave pokrovov kanalizacijskih jaškov so označene na priloženih situacijah.

Jašek J3368 v Starem Velenju:

Jasek v Starem Velenju

Jašek pri križišču Jenkove in Tomšičeve ceste ter jašek v pločniku na Tomšičevi cesti:

Jasek Jenkova Tomsiceva