Platforma za premogovne regije v prehodu 1 24

Danes je v prostorih Termoelektrarne Šoštanj potekalo prvo srečanje nacionalne skupine strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov iz Slovenije, ki deluje v okviru Platforme za premogovne regije v prehodu. Pridobivanju elektrike iz premoga se izteka čas in temu se bo morala prilagoditi tudi premogovna regija v Šaleški dolini. Cij platforme, ki bo pomagala pri reševanju okoljskih in socialnih izzivov v premogovnih regijah, je pospešiti prehod na čisto energijo. Več pozornosti bodo namenili tudi socialni pravičnosti, strukturni preobrazbi, novim spretnostim in financiranju realnega sektorja. Srečanje sta organizirala Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Šoštanj.

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 3

Udeležence srečanja je nagovoril tudi župan Občine Šoštanj Darko Menih

Na srečanju sodelujejo predstavniki Evropske komisije, državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer in državni sekretar za okolje mag. Marko Maver. Slednji je v začetku junija poudaril, da premog kot energent v Sloveniji nima več prihodnosti in »da se moramo zavedati, da se cena emisijskih kuponov zvišuje, torej ne gre le za vpliv premoga na okolje, ampak tudi za njegovo ekonomsko upravičenost.« Prav tako so bili na srečanju prisotni še predstavniki Holdinga slovenskih elektrarn, Termoelektrarne Šoštanj, Premogovnika Velenje, sindikatov, občin, regionalnih razvojnih agencij ter nevladnih organizacij.

Srečanja se je udeležil tudi direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja. Zaradi zgoraj navedenih razlogov namreč tudi v podjetju že razmišljamo in preučujemo možnosti za najbolj optimalno vzpostavitev alternativnih virov ogrevanja v Šaleški dolini.

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 10

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 11

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 15

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 19

Platforma za premogovne regije v prehodu 1 27