mkcn

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave in razpisi) je objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v mestni občini Velenje v letu 2019. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot (PE). Višina sofinanciranja znaša tisoč evrov na obstoječ stanovanjski objekt, ki se priključi na malo komunalno čistilno napravo. Vloge zbirajo do 2. septembra 2019 do 15. ure oziroma do 2. septembra 2019 priporočeno s pošto.

Povezava do javnega razpisa.