13 KPV fotografije FB

Danes je potekala 1. redna seja Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetje Velenje (v nadaljevanju KPV). Na seji so sprejeli dva sklepa, in sicer da bosta občini Velenje in Šoštanj še naprej subvencionirali pokopališko dejavnost v razmerju 50:50 (občine:najemniki grobnih mest), vendar se cena najema podraži za 17 % na obstoječo ceno zaradi višjih stroškov.

Na seji so obravnavali tudi tematiko v zvezi z nedavnim ponovnim dvigom cene toplotne energije s strani Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ), ki od 1. 1. 2019 dalje znaša 21,3202 evrov/MWh oz. 23,58 % več v primerjavi s ceno, ki je veljala do oktobra lani, kar za KPV pomeni mesečno približno 150.000 evrov izgube. Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj sta se odločili, da bosta še naprej subvencionirali ceno toplotne energije za gospodinjstva, ker bremena dviga cene ne želita v celoti preložiti na končne uporabnike, poleg tega je dvig cene toplotne energije s strani TEŠ neupravičen (nepravilen izračun vhodnih podatkov z vključenimi stroški nakupa emisijskih kuponov). Za gospodinjstva se bo s 1. 2. 2019 strošek ogrevanja podražil v povprečju za približno 8 %, razliko v dvigu tega stroška pa bosta subvencionirali občini Velenje in Šoštanj v višini 791.000 evrov za leto 2019. Za industrijske odjemalce se bo dvig cene s 1. 2. 2019 v celoti uskladil z višino nakupne cene.

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.