13 KPV fotografije FB

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje (KPV) je na današnji konstitutivni seji sprejel odločitev, da kljub nedavnemu dvigu cene toplotne energije s strani TEŠ, ostajajo cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini nespremenjene. Januarja se bo Svet ustanoviteljev KPV ponovno sestal in sprejel nadaljnje ukrepe, do takrat pa bomo poskušali pridobiti odgovore pristojnih na državnem nivoju.

KPV in občine lastnice ob ponovni podražitvi nakupne cene toplotne energije ne bodo mogle več dolgo nositi finančnega bremena za pokrivanje razlike do višje nakupne cene toplotne energije za uporabnike gospodinjskega, poslovnega in ostalega odjema, kot so to prvič storile že ob lanski spremembi cene toplotne energije (avg 2017) in sedaj ponovno. Razlog podražitve nakupne cene toplotne energije s strani TEŠ je nabava emisijskih kuponov, kar pomeni, da TEŠ oz HSE načrtno izčrpavata KPV preko cene toplotne energije. Tudi občine ustanoviteljice tega bremena ne bodo prenesle, saj so hkrati odgovorne za gospodarno poslovanje KPV. Na letni ravni to pomeni za KPV en mio evrov izgube. Zato KPV in občine ustanoviteljice (Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) interventno pozivajo predsednika vlade k sprejetju ukrepov glede emisijskih kuponov, saj v Šaleški dolini ne pristajamo na plačevanje kuponov, katerih sredstva bodo namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada. V Šaleški dolini vedno bolj spoznavamo, da nas z blokom 6 TEŠ vseskozi zavajajo. Ves čas smo zaupali strokovnjakom pri napovedih o zadostnih zalogah premoga, o načrtovani ceni premoga, o režimu obratovanja blokov in o finančni vzdržnosti investicije. Vse to se je danes izkazalo za neresnično in zahtevamo odgovornost.

Kot smo že obveščali, je Termoelektrarna Šoštanj z novembrom povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja KPV za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. Nova nakupna cena toplotne energije od 1. 11. dalje znaša 20,3179 evrov/MWh. Gre torej za 17,77-odstotni dvig nakupne cene toplotne energije.

SPOMNIMO: Maja lani je Termoelektrarna Šoštanj prvič samovoljno dvignila ceno toplotne energije iz 11 evrov/MWh na 17,25148 evrov/MWh oz. 57-odstotni dvig cene. Z avgustom 2017 so se povišale cene toplotne energije za uporabnike gospodinjskega, poslovnega in ostalega odjema, pri čemer sta takrat Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj še vedno delno pokrivali razliko do višje vhodne cene nakupa toplotne energije, tako da se je dvig cene toplote prepolovil. Strošek ogrevanja je bil od avgusta lani za uporabnike večstanovanjskih objektov višji v povprečju za 10 do 15 %, za uporabnike individualnih hiš pa v povprečju za 15 do 20 %, seveda ob predpostavkah enakih porabljenih količin tekočega leta.